نام گروه: CO-TRUST PLC
بازدید:  2320

یک plc   ایده آل برای دستگاه  های کوپک ؛ زبان برنامه نویسی  این سری سازگار با Microwin.(زبان برنامه نویسی plc s7-200 زیمنس)

CPU

CPU124

Dual Port, 12KB Program Memory, 8KB Data Memory,14DI*24VDC,10DO*Relay,24VDC Power Supply

CPU126

Dual Port, 12KB Program Memory, 8KB Data Memory,24DI*24VDC,16DO*Relay,24VDC Power Supply

CPU124XP

Dual Port (1PPI en 1Freeport), 12KB Programma geheugen, 8KB Data geheugen,12DI*24VDC,8DO*Relay, 4AI/10BIT( Voltage Input), 2AQ/10BIT(Voltage output ), 24VDC Power Supply