نام گروه: FATEK PLC
بازدید:  1699

B1 CPU
B1Z CPU


 محصولی جدید از FATEK  ؛یک  میکرو PLC  برای تصاحب بیشتر بازار کنترلرهای کار های کوچک