گسترش صنایع جدید و ورود مباحث تازه به صنعت نظیر افزایش بهروری وکاهش مصرف انژی نیاز به اتوماسیون صنعتی را دو چندان می نماید.در سالهای اخیر  تحریم اقتصادی مانع ورود کالا های مورد نیازصنایع مختلف   می باشد0شرکت چکاد تجارت صنعت ؛با توجه به این موضوعات وبا در اختیار داشتن مهندسین وکارشناسان زبده در رشته های کنترل وابزار دقیق ومکاترو نیک وهمچنین همکاری با بازرگانان مجرب در امر ترخیص کالا وسرلوحه قراردادن اصل مشتری مداری و اصول بازرگانی حرفه ای وبازرگانی دیجیتالی (E-MarketingوE-BusineseوE-Comerce) اقدام به تامین تجهیزات مورد نیاز در بخش اتوماسبون صنعتی وابزار دقیق نموده است .

     لازم به ذکر است چکاد تجارت صنعت انواع تجهزات وقطعات نطیر PLC,HMI و.....را در دفتر کشور چین خود به صورن STOCK  موجود دارد.وتوانایی واردات انواع تجهیزات را به صورت قرار دادن سفارش  را دارا می باشد .وهمچنین چکاد تجارت صنعت  با داشتن متخصین فنی و همچنین با  ارتباط با تولید کندگان تجهیزات اتوماسیون توانایی بر آورده ساختن نیازهای سفارشی (
OEM) در مورد تجهیزات خاص ویا تکنولوژی پیجیده کنترلی برای مشتریان خود را داراست.