DELTA تایوان يكي از بزرگترين شركت هاي آآسيايي توليد كننده تجهيزات كنترل صنعتي می باشد .صفحه نمایشکرهای صنعتی DELTAدر ابعاد متنوع از 8'-10.4' طراحی شده . عملکرد سریع وراحت برای  ما نیتورینگ پروسه های اتوماسیون صنعتی سبب استفاده آن در  پروسه های گوناگون از جمله صنایع بسته بندی ؛ سیستم های تهویه مطبوع (H V A C) وکنترل خطوط تولیدو.... گشته است .